Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

2 anh lễ tân bị lôi ra chịch