Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Anh cứ nằm đi còn lại để em làm