Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Anh mới tới là em đã đòi địt