Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Địt em lễ tân làm phò kiếm thêm