Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Địt với anh chủ trọ để trả tiền nhà