Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đưa em đi ăn một bữa em đã cho đụ