Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đưa vào khách sạn là địt