Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Dùng trái chuối nhét vào lồn