Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Kĩ năng thổi kèn của em điêu luyện lắm